Modlitwa wiernych. II Niedziela Zwykła, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na II Niedzielę Zwykłą roku C

Wznieśmy nasze prośby do Ojca, który jest w niebie.

1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów, o wytrwałość w głoszeniu Ewangelii światu.

2. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonnych, aby młodzi ludzie nie bali się iść za Chrystusem.

3. Módlmy się o mądrość dla rządzących naszym krajem, aby odnajdywali potrzeby dobre dla narodu.

4. Módlmy się za emigrantów i uchodźców będących przy naszej granicy, aby otrzymywali stałą opiekę humanitarną.

5. Módlmy się za żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy, aby pamiętali o godności każdego życia ludzkiego.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę Eucharystyczną, o dar dostrzegania w drugim człowieku Jezusa.

Boże, wysłuchaj naszą modlitwę, którą gorliwie do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj druga niedziela zwykła. W dniu dzisiejszym razem z całym Kościołem w szczególny sposób będziemy prosić o pokój dla naszych czasów. Nie chodzi tu tylko o brak wojen, ale również o naszą pracę przez którą urzeczywistniamy Boży zamysł współpracy, sprawiedliwości i miłości tutaj na ziemi. Dzięki takiej pracy przyczyniamy się do postępu społecznego co jest miłe Panu Bogu.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl