Modlitwa wiernych. III Niedziela Adwentu, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na III Niedzielę Adwentu roku C

Módlmy się do Boga, który hojnie udziela nam Swych darów.

1. Módlmy się za wszystkich uczestniczących w Synodzie Biskupów na etapie diecezjalnym, o światło Ducha Świętego i otwartość na jego działanie.

2. Módlmy się za rządzących państwami i wszystkich kierujących narodami, o wytrwałość w zabieganiu o sprawiedliwość.

3. Módlmy się za cierpiących, migrantów, chorych, głodnych, bezdomnych, o dar spotkania z ludźmi, niosącymi odpowiednią pomoc.

4. Módlmy się w intencji, w której sprawowana jest ta Eucharystia.

5. Módlmy się za naszą miejscową wspólnotę zgromadzoną na Eucharystii. O dar nadziei większej niż śmierć.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby, † które Rodzina Twoja zanosi do Ciebie, ufna w Twoje Miłosierdzie, * i spełnij je, aby rozradowało się serce ufających Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości. Kościół w ten sposób przypomina nam sens wyczekiwania, postów i umartwień które poprzedzają Narodzenie Pańskie. Nie może być to post dla samego postu, umartwienie dla samego umartwienia, wyrzeczenie dla samego wyrzeczenia. Podejmujemy je po to, by z wolnym, niepodzielnym sercem i umyłem przyjąć Nowonarodzonego Pana. To właśnie radość i uczczenie przyjścia Boga w ludzkiej postaci jest celem i powodem wcześniejszej wstrzemięźliwości.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.