Modlitwa wiernych. III Niedziela Wielkanocna, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na III Niedzielę Wielkanocną roku B

Zgromadzeni przy ołtarzu, jak uczniowie w Wieczerniku, zanieśmy do Boga nasze prośby.

1. Zmartwychwstały Chryste, otaczaj swoją opieką Kościół na całej ziemi, by zawsze był gotowy dawać świadectwo o Twoim zmartwychwstaniu.

2. Zmartwychwstały Chryste, kieruj umysłami tych, którzy sprawują nad nami rządy, by zawsze mieli na uwadze dobro drugiego człowieka, wpływające z Twoich przykazań.

3. Zmartwychwstały Chryste, wspieraj wszystkich wątpiących, by poznali prawdę o Tobie i mogli służyć na chwałę Twojego majestatu.

4. Zmartwychwstały Chryste, weź w obronę wszystkich pokrzywdzonych i cierpiących, by w swoim bólu umieli zaufać Tobie.

5. Zmartwychwstały Chryste, daj cieszyć się przebywaniem w blasku Twojej chwały w niebie wszystkim, którzy odeszli już z tego świata.

6. Zmartwychwstały Chryste, spraw abyśmy wszyscy zgromadzeni przy Twoim stole, umieli żyć zgodnie z nauką płynącą od Apostołów.

Boże, nasz Ojcze, bądź uwielbiony za to, że nie masz względu na osoby, † ale sądzisz każdego według jego czynów okazując wszystkim miłosierdzie, * przyjdź z pomocą w przedstawionych sprawach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

„Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie. Alleluja.” – tymi słowami Kościół Matka rozpoczyna Dzisiejszą Eucharystię. Umiłowani w Chrystusie Panu, przeżywamy dzisiaj III Niedzielę Wielkanocną – możemy poznać to po bieli szat, radosnym Alleluja, śpiewie Chwała na wysokości Bogu, a przede wszystkim po zapalonym Paschale. Cieszymy się radością Apostołów, którzy spotkali Pana i rozpoznali przy Łamaniu Chleba.

Błagajmy Boga o miłosierdzie dla nas za przyczyną Jezusa Chrystusa, Jedynego Pośrednika i Sprawiedliwego.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.