Modlitwa wiernych III niedziela Wielkiego Postu, rok B

Propozycja modlitwy wierny na III niedzielę Wielkiego Postu roku B

Zebrani w imię naszego Pana i wdzięczni za otrzymane przykazania zanieśmy do Niego nasze prośby.

1. Módlmy się o pokrzepienie Prawem Pańskim dusz wszystkich wierzących.

2. Módlmy się o łaskę właściwego rozeznawania woli Bożej dla stanowiących prawo.

3. Módlmy się o wytrwałość w wierze dla prześladowanych chrześcijan i łaskę opamiętania się dla ich oprawców.

4. Módlmy się o szczere nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

5. Módlmy się o szczęście wieczne dla naszych bliskich zmarłych.

6. Módlmy się o dobre przygotowanie się do świąt paschalnych dla nas samych.

Panie Jezu ukrzyżowany, Ty jesteś mocą i mądrością Bożą, † wysłuchaj nasze prośby, które zanieśliśmy pewni Twojej bliskości * i uczyń nas swoją świątynią. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Choć za nami ponad dwa tygodnie Wielkiego Postu, dzisiaj po raz pierwszy usłyszymy zapowiedź męki i zmartwychwstania. Pan Jezus wypowiada to proroctwo po wypędzeniu kupców ze świątyni. Żyjący w XIV wieku mistyk nadreński Mistrz Eckhart porównał świątynię do ludzkiej duszy stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, w której chce przebywać On sam. Aby zrobić mu miejsce trzeba wyzbyć się kupczenia, wykonywania dobrych uczynków wyłącznie w celu otrzymania potrzebnego nam dobra oraz przywiązania do własnego ja.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.