Modlitwa wiernych. III Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na III Niedzielę Wielkiego Postu, roku C

Do miłosiernego Boga, który wzywa nas do nawrócenia zanieśmy nasze pokorne błagania.

1. Prośmy, aby Kościół Święty zawsze opierał się na skale, którą Ty jesteś Panie.

2. Prośmy o zjednoczenie dla rządzących, aby poszanowanie praw człowieka było dla nich wszystkich zawsze najwyższym dobrem.

3. Prośmy, za ludzi zmagających się z nałogami, aby nie zapominali, że Twoje miłosierdzie nie ma granic.

4. Prośmy, aby wszyscy zmarli doznali Twojej łaski i mogli cieszyć się z Twego miłosierdzia w Królestwie Niebieskim.

5. Prośmy, za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali o potrzebie nawracania się każdego dnia.

Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w swoim miłosierdziu posłałeś do nas swego Syna, aby nas odkupił. † Wysłuchaj naszych błagań, * które pokornie do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dziś kolejny raz Chrystus przypomina nam o potrzebie nawracania się każdego dnia. Nie pozostawia nas z tym samych, ale z cierpliwością przychodzi do nas w naszej codzienności i obiecuje swoje wielkie miłosierdzie. Odpowiedzmy na to powołanie do nawrócenia, prosząc Boga o zmiłowanie nad nami, byśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej Eucharystii.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl