Modlitwa wiernych. IV Niedziela Adwentu, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na IV Niedzielę Adwentu roku C

Skierujmy do Boga nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, biskupa Marka, kapłanów, diakonów i cały Lud Boży, aby prowadzeni razem przez Ducha Świętego postępowali na drodze zbawienia

2. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami, aby dzięki ich roztropnym decyzjom na całym świecie panował pokój i zgoda, a religia cieszyła się wolnością.

3. Módlmy się za wiernych, których patronów wspominaliśmy w miesiącu grudniu, aby za przykładem swoich świętych orędowników, poznali przychodzącego Baranka.

4. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby dzięki nieskończonemu miłosierdziu Ojca, zostali dopuszczeni do niebieskiej uczty.

5. Módlmy się za nas tu obecnych, aby wierne oczekiwanie w duchu pokory i miłości na przyjście Zbawiciela, przybliżyło nas do szczęścia wiecznego.

Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia wołających do Ciebie, † wysłuchaj nasze prośby * i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj szczególną uwagę zwróćmy na Maryję, która przez dziewięć miesięcy oczekiwała narodzin Jezusa. W tych ostatnich dniach spróbujmy wziąć za przykład właśnie Matkę Bożą i przygotujmy się na spotkanie z nowonarodzonym Panem. Nie tylko symbolicznie wspominając Jego narodziny dwa tysiące lat temu ale przede wszystkim indywidualnie, duchowo, wewnątrz serca

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.