Modlitwa wiernych. IV Niedziela Wielkanocna, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na IV Niedzielę Wielkanocną roku B

Chrystus jest naszym Pasterzem i nigdy nie przestaje się o nas troszczyć. Z ufnością módlmy się do Niego.

1. Dobry Pasterzu, obdarzaj swoimi łaskami biskupów i kapłanów, aby słowem i czynem świadczyli o Twojej nieskończonej miłości do każdego człowieka.

2. Dobry Pasterzu, prowadź powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego drogą, którą dla nich przygotowałeś, aby mogli odnaleźć szczęście w Twojej służbie.

3. Dobry Pasterzu, udziel chorym łaski powrotu do zdrowia, aby odzyskawszy siły mogli chwalić Twoją niezmierzoną dobroć.
4. Dobry Pasterzu, daj zmarłym udział w wiecznej radości Twojego Królestwa, aby odpoczęli po trudach ziemskiego życia.

5. Dobry Pasterzu, wspomagaj nas, zgromadzonych wokół Twojego ołtarza, aby nasza wiara przynosiła owoce w postaci dobrych uczynków.

Panie Jezu Chryste, Ty poniosłeś śmierć i zmartwychwstałeś dla naszego odkupienia, † racz przyjąć pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie * ufając, że sam wiesz najlepiej, czego nam potrzeba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Dobrego Pasterza. Święta Liturgia przypomina nam, że Chrystus jest dla nas dobry jak pasterz dla swoich owiec – umarł za nas i zmartwychwstał, aby uwolnić wszystkich ludzi od grzechu i doprowadzić ich do życia w wolności i radości. Dziękujmy Bogu za Jego niezmierzoną miłość. W sposób szczególny Kościół modli się dzisiaj o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Prośmy, aby wszyscy powołani do szczególnej służby w Kościele z odwagą odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa i naśladowali Go w Jego poświęceniu dla innych. Módlmy się, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy głoszą światu orędzie zmartwychwstałego Pana.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.