Modlitwa wiernych. IV Niedziela Wielkiego Postu [Laetare], rok C

Propozycja modlitwy wiernych na IV Niedzielę Wielkiego Postu, roku C

Do miłosiernego Boga, który dawał mannę swemu ludowi na pustyni, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie niósł Dobrą Nowinę całemu światu.

2. Módlmy się za wszystkich katolików, którzy doświadczają prześladowań, aby nie utracili ufności w Panu.

3. Módlmy się za wszystkich ludzi, którym powierzona została jakakolwiek władza nad innym człowiekiem, aby nigdy nie wykorzystywali jej do niszczenia, a zawsze do budowania.

4. Módlmy się za wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, aby spotkawszy Zbawiciela powrócili do wspólnoty Jego uczniów.

5. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby była dla każdego przestrzenią do wzrastania w wierze.

Wszechmogący, wieczny Boże, który dzieci swych nie odrzucasz nawet, gdy one odwrócą się od Ciebie, † wysłuchaj nasze prośby * i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare, czyli radości. Kościół Święty przypomina nam dziś o potędze Miłosierdzia Bożego, szczególnie w kontekście okresu pokutnego, który przeżywamy. Ufając, że Bóg nie odrzuca swojego ludu, nawet, gdy ten błądzi, stańmy w prawdzie przed samymi sobą.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl