Modlitwa wiernych IV niedziela Wielkiego Postu, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na IV niedzielę Wielkiego Postu r. B

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata, otwórzmy nasze serca na potrzeby wszystkich ludzi i polecajmy je miłosierdziu Bożemu.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wciąż był dla wszystkich ludzi znakiem Bożej miłości.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby głoszone przez niego Słowo docierało do naszych serc.

3. Módlmy się za rekolekcjonistów, aby Duch Święty obdarzył ich swoimi darami.

4.Módlmy za zniewolonych grzechem, nałogami i naciskiem środowiska, aby w Ewangelii Jezusa i z jego pomocą mogli odzyskać wewnętrzną wolność.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli uczestniczyć w chwale przyszłego zmartwychwstania.

6.Módlmy się za nas samych, aby Słowo, które jest nam głoszone w okresie Wielkiego Postu, wydawało obfite owoce.

 

Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy * i swoją łaską rozjaśnij ciemności naszego umysłu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Przeżywamy dziś IV niedzielę Wielkiego Postu, która jest również niedzielą radości. Dzisiejszy dzień warto poświęcić na zastanowienie się czym jest przyjemność, a czym jest prawdziwa radość, oraz jak sprawić aby nasze życie było prawdziwie szczęśliwe. Źródłem prawdziwej radości jest bowiem Chrystus Jezus – światłość świata.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.