Modlitwa wiernych. IV Niedziela Zwykła, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na IV Niedzielę Zwykłą, roku C

Prośmy Chrystusa o wszelkie potrzebne łaski dla nas i całego świata. W duchu miłości zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby.

1. Chryste Światłości świata, prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby każdego dnia znajdowali w sobie nowe siły do głoszenia Twojego Królestwa.

2 Chryste Odkupicielu rodzaju ludzkiego, prosimy Cię za rządzących państwami, aby nigdy nie zapominali o postawie służby obywatelom.

3. Chryste Odwieczne Słowo, prosimy Cię za rodziny rozłamane i poranione, aby problemy które je dręczą rozwiązały się pomyślnie.

4. Chryste Zmartwychwstanie i Życie, prosimy Cię za zmarłych, aby zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę w Twoim Królestwie.

5. Chryste Arcykapłanie Nowego Przymierza, prosimy Cię za nas samych zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii, abyśmy potrafili otworzyć się na Twoje działanie w naszym życiu.

Chryste, Ty przez swoją śmierć pojednałeś świat ze sobą, przyjmij nasze prośby które Ci składa Kościół Święty * i racz wysłuchać jeśli zgodne są z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Liturgia zwraca naszą uwagę na fakt wychwalania i uwielbiania Boga. Wielokrotnie w czasie Modlitwy zanosimy do Pana nasze prośby i sprawy, z którymi mierzymy się każdego dnia. W Ewangelii Chrystus ukazuje cel swojego przyjścia jako Mesjasza i Zbawcy na ten świat. Ale czy choć sporadycznie pamiętam również o tym, aby Bogu za to wszystko podziękować? Czy dbam o to, aby w tym dobru, które zostało mi ofiarowane, znaleźć działanie Pana Boga i czas, aby Go za to uwielbiać? Módlmy się w czasie tej Eucharystii abyśmy zawsze umieli chwalić Pana z całej naszej duszy.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl