Modlitwa wiernych. Msza Wieczerzy Pańskiej, rok C

Propozycja modlitwy powszechnej na Mszę Wieczerzy Pańskiej, roku C

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który tej nocy, kiedy był wydany, polecił Kościołowi sprawować Eucharystię. Módlmy się do Boga w potrzebach Kościoła i całego świata.

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby wytrwał w pasterskim powołaniu i był dla ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości.

2. Módlmy się za księży posługujących w naszej wspólnocie parafialnej, aby ich pasterski trud owocował łaską teraz i w wieczności.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby szanowali miejsce religii w życiu obywateli i nie obawiali się postępowania zgodnie z chrześcijańskim sumieniem.

4. Módlmy się za ludzi cierpiących, aby umocnieni pokorą Chrystusa ukrzyżowanego odnaleźli pocieszenie i drogę do miłości nieprzyjaciół.

5. Módlmy się za wszystkich odczuwających w swym sercu głos powołania kapłańskiego, aby szczerze i z gorliwością odpowiedzieli na Boże wezwanie.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych i wszystkich członków naszej parafii, abyśmy z gorliwością uczestniczyli we Mszy świętej i z ufnością powierzali Bogu w ofierze swoje życie.

Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, † Ty przez śmierć swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy. * Pomnóż w nas dary łaski, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Mszą świętą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Dzisiejsza Eucharystia przypomina nam i uobecnia Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew. Powierzył tę Tajemnicę Apostołom i ich następcom, aby nieustannie składali tę ofiarę na Jego pamiątkę. To dzień sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, za które dziś szczególnie winniśmy Bogu dziękować.

W duchu pokory przeprośmy więc miłosiernego Boga za wszystkie słabości, za brak wdzięczności za dar Eucharystii i przeżywanie jej bez właściwego przygotowania.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl