Modlitwa wiernych na 1 Niedzielę Adwentu roku B

Propozycja modlitwy wiernych na 1 Niedzielę Adwentu roku B.

Do Jezusa naszego Mistrza i Pana zanieśmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka,
aby nie zabrakło mu sił, mądrości i wrażliwości serca
w przewodzeniu Kościołowi i byciu świadkiem Bożej miłości.

2. Módlmy się za rządzących państwami,
aby wykonywali powierzone im zadania
w zgodzie z nauczaniem Kościoła.

3. Módlmy się za osoby podejmujące postanowienia adwentowe,
aby w ten sposób przygotowali się
na czas spotkania z Bogiem.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych,
aby mogli się cieszyć radością wieczną.

5. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną,
aby żyła w zgodzie i pojednaniu
na oczekiwanie ponownego przyjścia Pana.

Wysłuchaj nasze pokorne modlitwy †  i umacniaj naszą postawę oczekiwania. * Przez Chrystusa Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczynamy okres przygotowań na przyjście Pana Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas byśmy czekali
i czuwali, ale nie biernie. Każdemu zostało przydzielone zadanie. To jest czas aby zacząć wszystko od nowa.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.