Modlitwa wiernych na 2 Niedzielę Adwentu roku B

Propozycja modlitwy wiernych na 2 Niedzielę Adwentu roku B.

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

1. Módlmy się o otwartość serca dla wszystkich dzieci Kościoła, aby od przychodzącego Pana mogli obficie czerpać hojnie rozdawane łaski.

2. Módlmy się o wytrwałość dla wszystkich prześladowanych ze względu na wiarę w Chrystusa, aby mogli otrzymać obiecaną nagrodę.

3. Módlmy się o pokorę i rozwagę w sprawowaniu władzy dla rządzących, aby z pożytkiem dla dobra wspólnego pełnili swoją służbę.

4. Módlmy się o pojednanie dla wszystkich zwaśnionych, aby odrzuciwszy gniew i złość, żyli w pokoju.

5. Módlmy się o udział w nowym niebie i nowej ziemi dla naszych bliskich zmarłych, aby mogli się wiecznie radować sprawiedliwością.

6. Módlmy się o mądrość dla nas samych, aby doprowadziła nas ona do zjednoczenia z Chrystusem.

Miłosierny Boże wysłuchaj naszych próśb, † które do Ciebie dzisiaj zanosimy * i spraw, abyśmy trwając przy Tobie przynosili owoc obfity. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Wprowadzenie do liturgii

„Oto Pan Bóg przyjdzie”, „by zbawić narody”. Drodzy Bracia i Siostry zgromadzeni na tej Eucharystii, wznieśmy nasze serca do Pana,
który staje się pośród nas obecny w tym świętym czasie, który wciąż nas wzywa również słowami świętymi ludzi takich jak Poprzednik Pański
– św. Jan Chrzciciel oraz Jego Duchowy Ojciec – prorok Izajasz. Nie bójmy się teraz odpowiedzieć Bogu „tak”, „albowiem oto czas upragniony, czas łaski.”
Umiłowani, przeprośmy Odwieczną Mądrość za wszystkie nasze grzechy i błagajmy o przebaczenie.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.