Modlitwa wiernych na 3. niedzielę zwykłą roku B

Propozycja modlitwy wiernych na III niedzielę zwykłą roku B.

Z wiarą i ufnością przedstawmy dobremu Bogu nasze pokorne prośby.

1. Prosimy Cię Ojcze za Kościół święty,
o siłę i wytrwałość w pozyskiwaniu serc ludzkich,
aby każdego dnia coraz więcej ludzi kierowało się ku Tobie.

2. Prosimy Cię Ojcze za rządzących Państwami,
o mądrość w podejmowaniu trudnych decyzji,
aby zawsze kierowali się dobrem swoich obywateli.

3. Prosimy Cię Ojcze za chorych,
o ukojenie w bólu,
aby ich cierpienie ustąpiło i znaleźli oparcie w najbliższych.

4. Prosimy Cię Ojcze za tych którzy oddalili się od Ciebie,
o łaskę nawrócenia,
aby zrozumieli swe błędy i chcieli pojednać się z Tobą.

5. Prosimy Cię Ojcze za nas tu zgromadzonych,
o siłę w głoszeniu Dobrej Nowiny,
abyśmy pozwolili Tobie kierować naszym życiem,
obfitując w dobre uczynki.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty przez usta swych proroków głosisz, że bliskie jest Królestwo Boże, † prosimy, wejrzyj na błaganie Twego ludu * i racz wysłuchać modlitwy które Ci składa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzimy się na dzisiejszej Liturgii stojąc jednocześnie u progu nowego okresu liturgicznego. Kościół dziś wzywa nas w czasie liturgii słowa do zmiany swojego myślenia, kieruje naszą uwagę na fakt, że już niebawem rozpocznie się okres Wielkiego Postu. Wejdźmy głębiej w rzeczywistość Boga, który nas wzywa i uznajmy przed nim samym swoją grzeszność.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.