Modlitwa wiernych na 4 Niedzielę Adwentu roku B

Propozycja modlitwy wiernych na 4 Niedzielę Adwentu roku B.

Zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby.

1. Chryste, obdarz swój Kościół miłością i radością,
aby niósł Dobrą Nowinę wszystkim narodom.

2. Chryste, zjednocz w miłości skłócone i rozdzielone narody,
aby zapanował na ziemi pokój i zgoda.

3. Chryste, wspomóż rodziców łaską niezachwianej wiary,
aby przekazując ją swoim dzieciom, byli dla nich autentycznymi świadkami.

4. Chryste, daj ulgę w cierpieniach chorym, zaradź potrzebom ubogich,
aby wszyscy mogli się radować przygotowując się na święta Twego narodzenia.

5. Chryste, daj życie wieczne naszym zmarłym,
aby mogli się radować ze wspólnoty z Tobą.

6. Chryste, oczyść nasze serca, abyśmy na wzór Maryi
rozważali w nich Słowo, które do nas kierujesz.

Wysłuchaj, prosimy, naszych próśb Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

„Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.” – tym wezwaniem udręczonego ludu oczekującego Mesjasza rozpoczynamy dzisiejsze Sakramentalną Ofiarę Eucharystyczną. Wsłuchawszy się w słowa Ewangelii o tym najradośniejszym dla całego świata Wydarzeniu, Wcieleniu, dzięki któremu przez Krzyż Chrystusa mamy udział w Jego Zmartwychwstaniu.

Umiłowani, przeprośmy Najmiłosierniejszego Ojca za wszystkie nasze grzechy popełnione w myśli, w mowie, w czynie i w zaniedbaniu.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.