Modlitwa wiernych I niedziela Wielkiego Postu, rok B

Propozycja modlitwy wierny na I niedzielę Wielkiego Postu roku B

W pokorze przedstawmy Panu nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby był wspólnotą wiary, nadziei i miłości.

2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby swoim nauczaniem wskazywał drogę prowadzącą do Pana.

3. Módlmy się za rekolekcjonistów, aby Duch Święty obdarzył ich swoimi darami.

4. Módlmy się za rekolekcjonistów oraz spowiedników, aby otrzymali siły i mądrość do głoszenia Ewangelii.

5. Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali swoją nagrodę w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy poznali drogi Pana i potrafili nimi podążać.

Wszechmogący Wieczny Boże, rozpoczynając okres pokuty i pojednania, prosimy Cię, byś przyjął nasze pokorne prośby * i nieustannie nas uświęcał. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu. W niedziele tego okresu liturgicznego podobnie jak w adwencie nie będziemy wielbić Pana Boga słowami Hymnu: Chwała na Wysokości Bogu. Warto powziąć postanowienia wielkopostne nie tylko odmawiając sobie czegoś ale i robiąc coś pozytywnego np. codzienna lektura Pisma Świętego przez określony czas, a może nawet i codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.