Modlitwa wiernych na 6. niedzielę zwykłą roku B

Propozycja modlitwy wiernych na VI niedzielę zwykłą roku B.

Z ufnością przedstawmy Bogu, który jest miłością, nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, o siłę do realizacji ich posługi w świecie.

2. Módlmy się za nieuleczalnie chorych, aby znaleźli potrzebną pomoc.

3. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych, aby w potrzebującym człowieku odnajdywali Chrystusa.

4. Módlmy się za tych, których owładnął trąd znieczulicy, aby łaska Chrystusa przemieniła ich serce.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli się radować w Królestwie Niebieskim.

6.Módlmy się za nas, obecnych na tej Eucharystii, abyśmy potrafili prawdziwie zawierzyć nasze życie Bogu.

Dobry i miłosierny Boże, † wysłuchaj próśb, które zanosimy do Ciebie. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Tak jak biblijne tłumy przychodzimy do Jezusa, aby słuchać jego słów, dziękować, prosić o łaski. Przykładem dla nas jest trędowaty z dzisiejszej Ewangelii. Przychodzi do Jezusa i prosząc o uzdrowienie mówi „Jeśli chcesz”. Zdaje się na Niego i całkowicie pokłada w Nim ufność. Musimy być wrażliwi na trąd dzisiejszego świata, na zło, które paraliżuje nasze serca, ale także na dobro, obecne w naszych rodzinach i społeczeństwie, w którym żyjemy.

Za brak opowiedzenia się za dobrem i uleganie złym wpływom świata, przeprośmy teraz Boga i prośmy Go, aby uleczył nas z trądu zła i wlał pokój w nasze serca.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.