Modlitwa wiernych na 5. niedzielę zwykłą roku B

Propozycja modlitwy wiernych na V niedzielę zwykłą roku B.

Do Pana, który jest przy nas w każdej trudności i słabości, wznieśmy ufne prośby.

1. Za członków Kościoła, aby wytrwale realizowali swoje powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny.

2. Za posłanych na misje, aby z odwagą podejmowali dzieło ewangelizacji.

3. Za trwających w grzechach ciężkich, aby dostrzegli mrok, w którym żyją i zapragnęli Bożego miłosierdzia.

4. Za chorych i cierpiących, którzy pozbawieni są opieki rodziny i bliskich, aby doświadczyli pocieszenia i pomocy od ludzi dobrego serca.

5. Za żyjących w nędzy i bezdomnych, aby nie utracili zaufania w Bożą opiekę i w niej szukali nadziei i siły do odmiany swojego losu.

6.Za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy uczestnicząc w Eucharystii otwierali się na płynące z niej uzdrowienie i nowe życie.

Boże Wszechmogący, Ty uzdrawiasz chorych, przywracasz wzrok niewidomym i podnosisz upadłych na duchu. † Wysłuchaj błagań Twojego ludu i pokrzep nas swoją mocą, * byśmy mogli mieć udział w dziele zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

W dzisiejszej ewangelii usłyszymy o Chrystusie uzdrawiającym chorych. Każdy z Nas jest na swój sposób chory. W wielu aspektach naszego życia grzeszymy, myślą, słowem, czynem lub zaniedbaniem. Nasze Życie tutaj na ziemi nie jest wzorowe. Prośmy dzisiaj Pana Boga o to by wyleczył nas z jednej konkretnej słabości niekoniecznie największej a może nawet i najmniejszej. Prośmy o Jego działanie i siłę dla nas w przezwyciężeniu tej złej skłonności.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.