Modlitwa wiernych na 4. niedzielę zwykłą roku B

Propozycja modlitwy wiernych na IV niedzielę zwykłą roku B.

Do miłosiernego Ojca zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty,
aby zawsze mógł głosić Dobrą Nowinę całemu światu
i służył potrzebującym.

2. Módlmy się za rządzących państwami,
aby w swoich działaniach zawsze dążyli do pokoju na świecie
i pamiętali o każdym człowieku.

3. Módlmy się za wszystkie małżeństwa,
aby mimo doczesnych trudności trwali we wzajemnej miłości
i obdarowywali nią swoje dzieci.

4. Módlmy się za kleryków przygotowujących się do służby w Kościele,
aby trwali w postanowieniach
i dobrze rozeznali swoje powołanie.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych,
aby Bóg otworzył dla nich bramy raju
i pozwolił radować się w wieczności.

6. Módlmy się za nas samych,
abyśmy umieli czerpać z Eucharystii
i przekładali jej owoce na nasze codzienne życie.

Boże, nasz Ojcze, Ty nieustannie pokazujesz światu, że jesteś Wszechmogący. † Prosimy Cię, spełnij nasze prośby *jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wprowadzenie do liturgii

Podczas tej Eucharystii oprócz naszych osobistych intencji prośmy Pana Boga byśmy umieli miłować wszystkich ludzi. Nie jest sztuką miłować przyjaciół ale prawdziwą cnotą jest pójście za słowami Jezusa: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Prośmy zatem o miłość do wszystkich znanych nam osób, również tych, których nie darzymy sympatią.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.