Modlitwa wiernych na Niedzielę Gaudete – 3 Niedzielę Adwentu roku B

Propozycja modlitwy wiernych na 3 Niedzielę Adwentu roku B.

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

1. Panie, na którego czekamy, błogosław Papieżowi Franciszkowi
w prowadzeniu Twojego Kościoła.

2. Panie, na którego czekamy, napełniaj umysły rządzących
pragnieniem wprowadzania pokoju między narodami.

3. Panie, na którego czekamy, obdarz potomstwem
małżeństwa oczekujące dzieci.

4. Panie, na którego czekamy, pomóż ludziom bezrobotnym
znaleźć godziwą pracę.

5. Panie, na którego czekamy, wprowadź do swego domu
naszych bliskich zmarłych.

6. Panie, na którego czekamy, przygotuj serca uczestników
tej Mszy Świętej do spotkania z Tobą w Eucharystii.

Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij nasze prośby † które do Ciebie zanosimy * i daj abyśmy dobrze korzystali z darów, których nam udzielasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: Radujcie się!” „Pan jest blisko!” Zgromadzeni na tej Najświętszej Ofierze, podczas której „dokonuje się dzieło naszego Odkupienia”, na mocy Polecenia Zbawiciela: „Bierzcie i jedzcie”, „Bierzcie i pijcie”. Módlmy się, aby nasze nieskalane „dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”
Przeprośmy Najłaskawszego Ojca za wszystkie nasze słabości i niewierności.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.