Modlitwa wiernych. Niedziela Palmowa, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na Niedzielę Palmową, roku C

Do naszego Pana i Odkupiciela zanieśmy nasze pokorne prośby.

1.Chrystusie Najwyższy Kapłanie, zjednocz Swój Kościół, by jednym głosem mógł śpiewać Tobie chwałę.

2. Chrystusie Najwyższy Kapłanie, daj siłę prześladowanym Twoim wyznawcom, by z odwagą wyznawali swoją wiarę.

3. Chrystusie Najwyższy Kapłanie, ześlij Swego Ducha na sędziów, by każdy mógł otrzymać sprawiedliwy wyrok.

4. Chrystusie Najwyższy Kapłanie, przyjdź do chorych i cierpiących, by mogli przeżywać swój ból, jako udział w Twojej męce.

5. Chrystusie Najwyższy Kapłanie, wprowadź wiernych zmarłych na wieczną ucztę niebieską.

6. Chrystusie Najwyższy Kapłanie, pozwól nam jak najpełniej uczestniczyć w Eucharystii, byśmy nią umocnieni, świadczyli o Tobie w naszych środowiskach.

Racz nas wysłuchać miłosierny Boże, † który dla ratowania człowieka poświęciłeś swojego Syna. *Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

W Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Wydarzenie to przypomina nam, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i to Jemu powinniśmy oddać pokłon. Chrystus wjeżdża do miasta świętego, by dokonać dzieła naszego zbawienia. Rozpoczynając Wielki Tydzień, przygotujmy się do rozważania Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl