Modlitwa wiernych. Niedziela Zmartwychwstania, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na Niedzielę Zmartwychwstania roku B

Przepełnieni radością świętej Paschy, przedstawmy Chrystusowi Zbawcy nasze ufne modlitwy w intencjach Kościoła i całego świata.

1. Panie, który zwyciężyłeś śmierć, utwierdzaj swój Kościół w dziele głoszenia Twojego Zmartwychwstania całemu światu.

2. Panie, który uradowałeś swoich uczniów w poranek Wielkanocny, obdarzaj siłą i wytrwałością naszego papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła.

3. Panie, który żyjesz i królujesz na wieki, umacniaj sprawujących władzę w mądrości i roztropności.

4. Panie, który pokonałeś jarzmo grzechu, ześlij łaskę nawrócenia wszystkim tym, którzy oddalili się od Ciebie.

5. Panie, który swój Grób pozostawiłeś pustym, obdarz zmarłych łaską życia w wiekuistej radości Twojego Królestwa.

6. Panie, który zmartwychwstałeś, umacniaj nas samych nadzieją naszego przyszłego zmartwychwstania.

Panie Jezu Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, wysłuchaj pokornych błagań twojego ludu, które zanosi do Ciebie w dniu Twojej świętej Paschy * i racz ich wysłuchać, jeśli są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Niedziela Zmartwychwstania jest w centrum roku kościelnego. Wszystkie inne niedziele są wspomnieniem tej niedzieli nad niedzielami. Radość Wielkiej Nocy, radość Zmartwychwstania naszego Zbawiciela wybrzmiewa dziś w całej pełni, dając nam nadzieję naszego zmartwychwstania. Chrześcijanin nie powinien rozpaczać z powodu swych grzechów, bo z pustego Grobu Jezusa rozbłysło przebaczenie. Nie powinien lękać się śmierci, bo wyzwoliła nas od niej śmierć Zbawiciela. W radości świętujmy uroczystość powstania naszego Pana z martwych.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.