Modlitwa wiernych. Środa Popielcowa, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na Środę Popielcową, roku C

Przez Jezusa Chrystusa, który ofiarował siebie dla naszego zbawienia zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby wciąż ukazywał całemu światu miłość Boga do każdego człowieka.

2. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i misjonarzy, aby niestrudzenie ukazywali każdemu człowiekowi drogę do zbawienia, która wiedzie przez prawdziwe nawrócenie.

3. Módlmy się o Boży pokój w państwach ogarniętych wojną, a także wszelkie potrzebne łaski i nadzieję na rozwiązanie konfliktów dla ich mieszkańców.

4. Módlmy się za wszystkich tkwiących w mroku grzechów, aby w tym szczególnym czasie pokuty i nawrócenia odkryli swoje grzechy i zwrócili się do miłosiernego Boga o przebaczenie.

5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby mogli cieszyć się z oglądania Boga w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za nas samych, aby Wielki Post był dla nas czasem prawdziwego nawrócenia i jeszcze większego umiłowania Boga oraz bliźnich.

Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby każdy człowiek się nawrócił i poznał Twoje niekończone Miłosierdzie, † racz przyjąć nasze ufne błagania * i jeśli będą zgodne z Twoją wolą racz je wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj w Liturgii przeżywamy Środę Popielcową, która rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu, przygotowujący nas do obchodów Świąt Paschalnych. Jest to szczególny czas nawrócenia, odkrycia Bożego Miłosierdzia i naszego powrotu do Boga. Starajmy się przeżyć ten czas, czerpiąc z bogatego skarbca nabożeństw wielkopostnych, danych nam przez Kościół. One pomogą nam w prawdziwym nawróceniu, dokonującym się poprzez zmianę naszego postępowania wobec Boga, bliźnich i siebie. Podejmijmy post i wyrzeczenia, które są ważnymi elementami nawrócenia. Niech popiół, którym kapłan w czasie Mszy świętej posypie nasze głowy, będzie symbolem oczyszczenie oraz przemijalności i grzeszności ludzkiej natury, a także zachęci nas do wyznawania naszych win wobec Boga i pokornego błagania o przebaczenie.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl