Modlitwa wiernych. Święto Chrztu Pańskiego, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na Święto Chrztu Pańskiego roku C

Do Boga udzielającego nam wszelkich łask zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby ciągle na nowo odkrywali swoje powołanie do służby we wspólnocie Kościoła.

2. Módlmy się za sprawujących władze państwową, aby przez swoją pracę pomagali każdemu obywatelowi.

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby otrzymali potrzebną siłę do dźwigania swojego codziennego krzyża.

4. Módlmy się za zmarłych, aby dzięki przyjęciu chrztu i dobremu życiu na ziemi zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego.

5. Módlmy się za nas, obecnych na tej Mszy Świętej, abyśmy ciągle na nowo odkrywali charyzmat chrztu świętego.

Chwała Ojcu i Synowi, † i Duchowi Świętemu. * Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia ukazuje nam jak wielka łaska jest Sakrament Chrztu Świętego. Przez niego włączeni do wspólnoty Kościoła możemy rozwijać się na drodze ku niebu. Jako wybrani przez Boga jesteśmy zobowiązani do głoszenia Dobrej Nowiny ludziom na całym świecie.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl