Modlitwa wiernych. Święto Świętej Rodziny, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na Święto Świętej Rodziny roku C

Przedstawmy Panu Bogu nasze ufne prośby.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby z gorliwością wskazywał wszystkim rodzinom konieczność budowania ich jedności na fundamencie wiary w Boga.

2. Módlmy się za rządzących państwami, by dbali o prawa rodziny i wspierali ją w wypełnianiu swoich zadań.

3. Módlmy się za dzieci i młodzież, by idąc za przykładem Jezusa, wzrastali w łasce u Boga i u ludzi.

4. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby odnaleźli wieczne szczęście w domu naszego Miłosiernego Ojca.

5. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, byśmy rozpoznali swoje powołanie i czynili wszystko, co służy tworzeniu jedności w naszych rodzinach.

Miłosierny Boże wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie dzisiaj zanosimy * i spraw, abyśmy trwając przy Tobie przynosili owoc obfity. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzimy się dziś na Eucharystii, aby przyjąć Chrystusa w Jego Ciele i Krwi. Ten dar przyjęcia Chrystusa jest nieskończenie cenniejszy od jakiejkolwiek materialnej rzeczy. Możemy go otrzymać dzięki wierze przekazanej nam w rodzinie i przez rodziców. Święta rodzina jest wzorem pięknej rodziny, w której dzięki wierze, nadziei i miłości realizuje się powołanie do świętości. Módlmy się w czasie tej Najświętszej Ofiary, abyśmy stawali się doskonali w miłości mając za wzór i przykład Świętą Rodzinę z Nazaretu.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.