Modlitwa wiernych. Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msza w nocy (Pasterka), rok C

Propozycja modlitwy wiernych na Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Pasterka) roku C

Przepełnieni radością tej świętej nocy, zanośmy w pokorze prośby  do przychodzącego Zbawiciela.

1. Chryste, Zbawicielu nasz, prosimy Cię za Twój Kościół, pomnażaj jego wiarę i oddanie Tobie.

2. Chryste, Książę Pokoju, prosimy Cię za sprawujących władzę, obdarzaj ich siłą i odwagą w dążeniu do zażegnania sporów oraz pojednania między narodami.

3. Chryste, Synu Maryi Panny, prosimy Cię za rodziny, utwierdź je w jedności i wzajemnej miłości do Ciebie i siebie nawzajem.

4. Chryste, Ojcze ubogich, prosimy Cię za biednych, samotnych i opuszczonych, umacniaj ich serca nadzieją i zaufaniem Twojemu miłosierdziu.

5. Chryste, Prawdziwa Światłości, prosimy Cię za zmarłych, pozwól im radować się z Tobą bez końca w Królestwie niebieskim.

6. Chryste, Boże nasz, prosimy Cię za nas samych, daj nam prawdziwy pokój serc, płynący z Twojego Narodzenia.

Panie Jezu Chryste, Ty zwiększyłeś naszą radość i pomnożyłeś wesele przez Twoje Święte Narodzenie, † przyjmij nasze ufne błagania, * i wysłuchaj, zgodnie z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Dziś gromadzimy się w świątyni o nietypowej porze, pośród ciemności. Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką Zbawiciel miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Dzisiejszą uroczystość przepełnia wdzięczność Bogu za to, że okazał nam swoją miłość posyłając nam swojego Syna, aby nas zbawił. Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie, znika lęk przed zagładą śmierci, a nastaje radość z obietnicy wiecznego życia. Radujmy się dziś wraz z aniołami, śpiewając radosne Chwała na wysokości, które po raz pierwszy na ziemi rozbrzmiało w tę świętą noc, w której Słowo stało się Ciałem.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.