Modlitwa wiernych. Uroczystość Narodzenia Pańskiego, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na Uroczystość Narodzenia Pańskiego roku C

Przepełnieni radością z Narodzenia Pańskiego, zanośmy w pokorze nasze prośby.

1. Chryste Zbawicielu, prosimy Cię za Kościół Święty, aby wytrwale prowadził lud wierny do Królestwa Niebieskiego.

2. Chryste, Najwyższy Kapłanie, prosimy Cię za Papieża Franciszka i całe duchowieństwo, aby Twoja łaska nieustannie na nich spływała i umacniała w podejmowanym trudzie posługi.

3. Chryste, Książę Pokoju, prosimy Cię za rządzących państwami, aby na Twój wzór wprowadzali pokój wśród ludzi.

4. Chryste, dla którego nie było miejsca w gospodzie, prosimy Cię za ludzi ubogich, bezrobotnych i bezdomnych, abyśmy potrafili dostrzec w nich Ciebie i okazać im pomoc.

5. Chryste Odkupicielu, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli radości przebywania w Królestwie Bożym.

6. Chryste, Światłości świata, prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, abyśmy każdego dnia dostrzegali cud Twojego narodzenia w naszym życiu

Panie Jezu Chryste, Ty zwiększyłeś naszą radość i pomnożyłeś wesele przez Twoje Święte Narodzenie, † przyjmij nasze ufne błagania, * i wysłuchaj, zgodnie z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj świętujemy Uroczystość Narodzenia Pańskiego, dzień, w którym Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Pan Bóg przyszedł do człowieka i stał się do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. Mimo, iż raz posłał swojego Syna zrodzonego z Maryi to jednak nieustannie obecny jest w drugim człowieku.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.