Modlitwa wiernych. Uroczystość Objawienia Pańskiego, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na Uroczystość Objawienia Pańskiego roku C

Przez Jezusa Chrystusa, objawiającego się wszystkim narodom zanieśmy do naszego Ojca, który jest w Niebie nasze wspólne prośby.

1. Chryste Światłości Narodów prosimy Cię za Kościół Święty, obdarzaj go wciąż Swoimi licznymi łaskami w prowadzeniu Ludu Bożego do wiecznego zjednoczenia z Bogiem w Królestwie Niebieskim.

2. Chryste Światłości Narodów prosimy Cię za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i misjonarzy, obdarzaj ich nieustannie mądrością, siłą i odwagą w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom.

3. Chryste Światłości Narodów prosimy Cię za rządzących państwami, obdarzaj ich światłem Ducha Świętego  w podejmowaniu decyzji i kierowaniu powierzonymi im ludźmi.

4. Chryste Światłości Narodów prosimy Cię za kraje ogarnięte wojną, szczególnie na Bliskim Wschodzie, obdarz je Twoim pokojem i wspieraj wszystkich cierpiących z powodu wojen.

5. Chryste Światłości Narodów prosimy Cię za wszystkich wiernych zmarłych, obdarz ich wiecznym szczęściem w Królestwie Niebieskim.

6. Chryste Światłości Narodów prosimy Cię za naszą Wspólnotę Eucharystyczną, obdarz nas prawdziwą radością płynącą z Twego objawienia się wszystkim narodom.

Wszechmogący wieczny Boże, który chciałeś, aby Twój Jednorodzony Syn przyszedł na ten świat i ukazał się całemu światu † racz wysłuchać nasze ufne modlitwy * i udzielił nam wszystkiego co zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dziś obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego i świętujemy objawienie się Boga w ludzkim ciele wszystkim narodom. Nad całym światem zajaśniało światło Chrystusa. Także dzisiaj w tej Mszy Świętej Chrystus objawia się nam w Eucharystii. Przyjdźmy do Stołu Pańskiego jak niegdyś Mędrcy ze Wschodu przyszli do Dzieciątka i tak jak oni uklęknijmy, oddajmy Mu pokłon i ofiarujmy nasze dary. Pamiętajmy także dzisiaj szczególnie o misjonarzach, którzy głoszą Dobrą Nowinę wszystkim ludziom na całym świecie.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.