Modlitwa wiernych. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki roku C

Za wstawiennictwem Maryi, Bożej Rodzicielki i Matki wszystkich ludzi, zanośmy do Ojca bogatego w miłosierdzie pełne ufności prośby.

1. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla pasterzy Kościoła Powszechnego.

2. Módlmy się o łaskę wiary dla wątpiących i poszukujących Boga.

3. Módlmy się o pokój na terenie Bliskiego Wschodu oraz we wszystkich miejscach ogarniętych przez wojny i konflikty zbrojne.

4. Módlmy się o bezpieczne miejsce do życia dla uchodźców, ubogich i pozbawionych dachu nad głową.

5. Módlmy się o udział w chwale świętych dla zmarłych z naszych rodzin.

6. Módlmy się o owocne przeżycie rozpoczynającego się roku dla naszej wspólnoty parafialnej.

Wszechmogący Boże, wejrzyj na pokorne modlitwy Twojego Kościoła i za przyczyną Rodzicielki Twojego Syna racz nas obdarzyć łaskami, * potrzebnymi do mężnego dawania świadectwa naszej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Przeżywamy dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to równocześnie ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Dzisiejszy dzień towarzyszy uroczystości Bożego Narodzenia tak samo, jak Matka Boża towarzyszyła Panu Jezusowi, nieustannie na niego wskazując. Tytuł Bożej Rodzicielki przysługujący Maryi uświadamia nam jak wielkim powołaniem została obdarowana. Choć jest człowiekiem, urodziła Chrystusa, który jak śpiewamy w kolędzie łączy „w boskiej osobie dwie natury różne sobie”: jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.