Modlitwa wiernych. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego roku B

W radosnym dniu Wniebowstąpienia Pańskiego wołajmy do Chrystusa, siedzącego po prawicy Ojca.

1. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za Twój Kościół, umacniaj go w oczekiwaniu na Twoje powtórne przyjście.

2. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za sprawujących władzę, obdarzaj ich siłą i mądrością w dążeniu do pokoju i sprawiedliwości
na świecie.

3. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za młodzież, pozwól im dostrzec w Tobie Jedynego Pana i Zbawiciela.

4. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za konających, utwierdzaj ich w wierze i nadziei wiecznego zbawienia.

5. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za zmarłych, daj im łaskę życia z Tobą w Królestwie Niebieskim.

6. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za nas samych, błogosław nam w naszej codzienności.

Panie Jezu Chryste, Ty wyniosłeś do nieba naszą ludzką naturę, wejrzyj łaskawie na błagania zgromadzonych tutaj wiernych * i wysłuchaj je, jeśli taka jest Twoja wola. Który żyjesz i królujesz po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.

Wprowadzenie do liturgii

Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem Zmartwychwstania. Pascha Chrystusa osiąga w tej tajemnicy swój kres. Chrystus umieścił po prawicy Ojca niedoskonałą ludzką naturę. Tajemnica Wniebowstąpienia rozpala w nas nadzieję wiecznego życia w Królestwie Niebieskim. Całe życie Kościoła jest przygotowaniem na powtórne przyjście Pana, kiedy to wszystkich zbawionych wprowadzi do chwały Ojca.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.