Modlitwa wiernych. V Niedziela Wielkanocna, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na V Niedzielę Wielkanocną roku B

Jezusowi, który nas odkupił, przedstawmy prośby i intencje, z którymi przyszliśmy na tę Eucharystię.

1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby wciąż z gorliwością głosili światu Zmartwychwstałego Chrystusa.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich decyzjach kierowali się odwieczną prawdą.

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby znalazły się osoby, które przez poświęcenie dla nich swojego czasu przyniosą im ulgę w cierpieniach.

4. Módlmy się za zmarłych, aby dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga dołączyli do grona zbawionych.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze byli zjednoczeni z Chrystusem, a przez to wydawali obfity owoc w naszym życiu.

Panie Jezu, wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie dzisiaj zanosimy * i spraw, abyśmy pełniąc Twoją wolę doszli do Twego Królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Niedziela, dzień w którym zmartwychwstał nasz Pan. On zaprasza nas do tego, aby zjednoczyć się z Nim, a przez to wydawać obfity owoc każdego dnia. Bóg pragnie również, abyśmy szli drogą, którą dla każdego z nas przygotował, by w ten sposób przejść szczęśliwie przez życie, a na końcu dojść do nieba.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.