Modlitwa wiernych V niedziela Wielkiego Postu, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na V niedzielę Wielkiego Postu roku B

Do Ojca, który czeka na nasze nawrócenie, zanieśmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby cieszył się potrzebnymi łaskami w kierowaniu Kościołem.

2. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby poznali Pana.

3. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby otrzymali łaskę nawrócenia.

4. Módlmy się za przeżywających rekolekcje, aby odnowiły w nich moc Ducha.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się oglądaniem Bożego Oblicza.

6. Módlmy się za nas samych, aby usłyszane Słowa przynosiły w nas obfity plon.

Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † wysłuchaj nasze pokorne modlitwy * i swoją łaską rozjaśnij ciemności naszego umysłu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Przeżywamy dzisiaj przedostatnią w tym roku niedzielę Wielkiego Postu. Za tydzień wspominać będziemy wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, ale już dziś nasza uwaga zostaje zwrócona na tajemnicę Męki Pańskiej, gdy spoglądamy na zasłonięty krzyż, który na nowo ukaże się naszym oczom w Wielki Piątek. Zasłona uświadamia nam, że Męka Pańska jest Tajemnicą. By ją oglądać i przyjąć potrzebujemy wiary. Niech ona przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.