Modlitwa wiernych. V Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Propozycja modlitwy wiernych na V Niedzielę Wielkiego Postu, roku C

Do Ojca, wezwani do podążania za Jego głosem, zanieśmy nasze ufne prośby.

1. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby gorliwie prowadzili wiernych po pustyni Wielkiego postu.

2. Módlmy się za przezywających rekolekcje, aby dostąpili łaski nawrócenia i duchowej odnowy.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby zapanował pokój i nastała wzajemna zgoda.

4. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby Chrystus ukoił ich ból i obdarzył nadzieją.

5. Módlmy się za zmarłych, aby, obmyci drogocenną Krwią Chrystusa, dostąpili radości Nieba.

6. Módlmy się za nas samych, aby czas wielkiego postu `zaowocował znalezieniem w duchu miłości rozwiązania trudnych spraw.

Prosimy Cię, Boże, przemień nasze życie, † abyśmy naśladując Chrystusa, * zdążali do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wprowadzenie do liturgii

Liturgia piątego tygodnia wielkiego postu, kładzie nacisk na nawrócenie i nadzieje. Ukazuje nam to w scenie ewangelicznej, kobieta, która dzięki Bożemu miłosierdziu odchodzi wolna.  Kościół poprzez liturgie słowa pragnie nas uświadomić, że to ostatni czas aby przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Wzbudzić refleksje nad swoim życiem oraz nad tym co jest dla nas tajemnicą. „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej” – Czy jest to dla nas dostrzegalne? Bóg zaprasza nas na pustynie (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy), abyśmy odnaleźli drogę naszego powołania i jeszcze ściślej zjednoczyć się z wola Boga.

 

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.

FreshMail.pl