Modlitwa wiernych. X Niedziela Zwykła, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na X Niedzielę Zwykłą roku B

Do Chrystusa, który nazwał nas swoimi braćmi, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół święty oraz jego pasterzy, aby poprzez swoją posługę oraz przykład życia, prowadzili ludzi do zbawienia.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby swoimi działaniami wspierali obywateli oraz dążyli do zachowania pokoju na świecie.

3. Módlmy się za chorych, aby dobry Bóg postawił przy nich osoby, które będą je wspierać w cierpieniach.

4. Módlmy się za zmarłych, aby za sprawą łaski otrzymanej od Boga doszli do nieba.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy z ochotą przyjmowali Słowo Boże i dzięki niemu zmieniali nasze życie, kierując je ku Chrystusowi.

Boże, przyjmij nasze prośby * i pomóż nam żyć zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Dziś przeżywamy X Niedzielę zwykłą. Każda ofiara Mszy świętej jest dla nas okazją do bliskiego spotkania z Jezusem Chrystusem, który ukazuje, że każdy człowiek pełniący wolę Bożą jest Jego bratem.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.