Modlitwa wiernych. XI Niedziela Zwykła, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na XI Niedzielę Zwykłą roku B

Pełni ufności i pokory zanieśmy do Boga nasze prośby.

1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoją pracą przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego na Ziemi.

2. Módlmy się za tych, którzy sprawują władzę w naszym kraju, aby zawsze mieli na względzie wartość ludzkiego życia.

3. Módlmy się za ludzi ciężko chorych, aby w Kościele odnaleźli bliźnich, którzy dostrzegą w nich Chrystusa i otoczą swoją opieką.

4. Módlmy się za tych, którzy głoszą innym Ewangelię, aby swoim życiem i oddaniem potwierdzali przekazywane Słowo.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mieli swój udział w radości zbawionych w niebie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy pamiętali, że staniemy kiedyś przed trybunałem Chrystusa.

Wszechmogący miłosierny Boże, † wejrzyj na nasze pokorne modlitwy * i jeśli są zgodne z Twoją wolą racz je wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przybliża nam tajemnicę królestwa Bożego przy pomocy dwóch przypowieści. W pierwszej z nich przyrównuje królestwo niebieskie do rozłożystego drzewa wyrastającego z małego i niepozornego nasienia. Druga przypowieść odwołuje się do biblijnej symboliki żniw i zwraca nasze myśli ku rzeczom ostatecznym i powtórnemu przyjściu Chrystusa. Prośmy Boga aby otworzył nasze serca na to słowo i pozwolił owocnie uczestniczyć w Mszy Świętej.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.