Modlitwa wiernych. XII Niedziela Zwykła, rok B

Propozycja modlitwy wiernych na XII Niedzielę Zwykłą roku B

Przedstawmy Panu nasze prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów oraz kapłanów.

2. Módlmy się za osoby przebywające na misjach, aby nie brakło im się sił do spełniania swojego zadania.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby nie odrzucali orędzia zbawienia.

4. Módlmy się za osoby mające problemy życiowe, aby doświadczali miłości Bożej i bliźnich.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili radości nieba.

7. Módlmy się za nas samych, abyśmy świadczyli o Panu Jezusie swoim życiem.

Boże Ojcze wysłuchaj naszych błagań. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wprowadzenie do liturgii

Problemy życia codziennego możemy porównać do burzy na jeziorze Galilejskim. Przychodzą one tak nagle. W trudnych chwilach naszego życia miejmy ufność Bogu, bo On wie przez jakie trudności musimy przejść, by wzmocnić naszą wiarę.

Zobacz także

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna na Liturgia.pl

Propozycja modlitwy wiernych została przygotowana przez Diecezjalną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Jest ona wspólnotą członków Ruchu Światło-Życie, którzy w szczególny sposób odkrywają w sobie charyzmat liturgii. Jej członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz podejmują często posługę podczas celebracji liturgicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.liturgia.krakow.pl.