Modlitwa wiernych. XXVI Niedziela Zwykła roku B

Propozycja modlitwy wiernych na XXVI niedzielę zwykłą roku B (30 września 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby odważnie i ochoczo podejmował Boże wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny.

2. Módlmy się za wszystkich przewodników: duszpasterzy, katechetów, nauczycieli i rodziców, aby nigdy nie byli powodem zgorszenia i grzechu swoich podopiecznych.

3. Módlmy się za rządzących, aby w swoich decyzjach zawsze kierowali się sprawiedliwością i dobrem najsłabszych, którzy zostali im powierzeni.

4. Módlmy się za studentów, którzy rozpoczną w tym tygodniu naukę, aby potrafili wytrwale i ofiarnie poszukiwać prawdy.

5. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszym sercom (w tym za śp. N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili w naszym życiu podejmować decyzje słuszne, czyli zgodnie z Bożą wolą i powołaniem.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zobacz także