Motu proprio Traditionis Custodes – ograniczenie liturgii przedsoborwej

Papież Franciszek wydał motu proprio Traditionis Custodes. Dokument ogranicza możliwość korzystania w liturgii przedsoborowej. To ogromna zmiana, która całkowicie zmienia dotychczasowej podejście Kościoła. Wcześniej papież Benedykt XVI pozwalał powszechnie na sprawowanie liturgii przedsoborowej. Teraz się to zmieni.

Papież Franciszek w swoim motu proprio podkreśla, że wyrazem rytu rzymskiego jest liturgia posoborowa. Wydawanie zgody na posługiwanie się Mszałem sprzed 1962 roku papież powierzył biskupom.

Co więcej papież Franciszek zakazuje sprawowania liturgii przedsoborowej w kościołach parafialnych. Na danym terenie biskup diecezjalny ma wyznaczyć konkretny kościół i kapłana, który będzie miał zgodę na sprawowania takiej liturgii. Tu warto podkreślić, że biskup przy udzielaniu takiej zgody musi zbadać, czy dalsze sprawowanie takiej liturgii przekłada się na rozwój danej grupy wiernych.

Papież ustalił także, że kapłani wyświęceni po wydanym motu proprio, którzy chcą sprawować liturgię przedsoborową, muszą zgłosić formalną prośbę do lokalnego biskupa. Tutaj kuria diecezjalna musi skonsultować się z Stolicą Apostolską. Kapłani, którzy już sprawują liturgię przedsoborową, także muszą wystąpić do biskupa o formalną zgodę.

Opublikowany dokument papież Franciszek argumentuje wieloma opiniami biskupów, które docierały do niego od jakiegoś czasu. Jak zaznacza papież udostępnienie liturgii przedsoborowej miało przede wszystkim budować jedność Kościoła. Takie zresztą było założenie papieża Benedykta XVI, który upowszechnił tę liturgię wiernym. Jednak zdaniem papieża Franciszka upowszechnienie liturgii przedsoborowej doprowadziło do „zwiększenia dystansu i tworzeniu różnić, które ranią Kościół”.

sb

Zobacz także