Kraków: Muzyka kościelna – rusza nowy kierunek studiów na UPJPII

Z początkiem roku akademickiego 2021/2022 zostanie otwarty nowy kierunek o profilu praktycznym na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przyszli studenci Muzyki kościelnej będą mogli doskonalić swoje umiejętności na najlepszych krakowskich organach. 

Studia te trwają trzy lata (poziom licencjacki) i kończą się egzaminem dyplomowym, polegającym na przygotowaniu muzyki wykonywanej w trakcie liturgii oraz na obronie pracy dyplomowej. Od drugiego roku studiów istnieje możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów specjalnościowych, wśród których znajdują się m.in.: organy, śpiew gregoriański, kompozycja liturgiczna, dyrygentura chóralna i improwizacja, tak aby każdy student mógł skoncentrować się na tym aspekcie muzycznej animacji liturgicznej, który jest mu szczególnie bliski – podkreśla kierownik kierunku, s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII.

Ponadto studenci będą mogli brać udział w licznych i zróżnicowanych praktykach zawodowych. Należą do nich: praktyki organowe – służące doskonaleniu literatury, akompaniamentu liturgicznego, sztuki registracji, strojenia i konserwacji instrumentu; praktyki chóralne – niezbędne do dyrygowania, i prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych; a także praktyki ogólnomuzyczne i liturgiczne – zaznacza siostra profesor.

Dopełnieniem praktyk będą wyjazdy studyjne, liczne możliwości koncertowania, nauka edytorstwa muzycznego i pracy z archiwaliami. Zajęcia praktyczne możliwe będą dzięki porozumieniom zawartym z krakowskimi kościołami, w których znajdują się najbardziej interesujące instrumenty organowe (w różnych stylach historycznych), a także z licznymi instytucjami kultury, takimi jak: Filharmonia Krakowska, Opera Krakowska i chórami: Krakowskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, Chórem Uniwersytetu Rolniczego, Chórem Akademii im. Frycza Modrzewskiego, Chórem Polskiego Radia, Górecki Chamber Choir oraz Chórem Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – dodaje siostra Ferfoglia. W celu zapoznania się z pracą nad muzykaliami zawarliśmy umowy z Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie oraz z Archiwum na Jasnej Górze. Wspólną liturgię uczestnicy przeżywać będą systematycznie w Opactwie Tynieckim.

Szeroka oferta studiowania i odbywania praktyk pozwala na dokonywanie indywidualnych wyborów ścieżki muzycznego rozwoju oraz stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami zajmującymi się na co dzień muzyką liturgiczną i posiadającymi znaczące doświadczenie w tej dziedzinie – zauważa. Po ukończeniu studiów ich absolwent będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy organisty, prowadzenia chóru i innych zespołów muzycznych, w tym scholi liturgicznej lub gregoriańskiej, prowadzenia śpiewu Liturgii Godzin, a także komponowania i opracowywania śpiewów kościelnych.

Egzamin wstępny, sprawdzający predyspozycje muzyczne kandydatów, odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym folderze promocyjnym oraz na stronie: muzyka.upjp2.edu.pl. Dodatkowe pytania można kierować na adres: susi.ferfoglia@upjp2.edu.pl.

Folder promocyjny kierunku Muzyka Kościelna na UPJPII (pobierz)

Zobacz także