Nałożenie popiołu w okresie pandemii

12 stycznia 2021 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała notę na temat środy popielcowej i sposobu nakładania popiołu w okresie pandemii.

W nocie wskazano, że kapłan po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, „zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę z mszału rzymskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta. „Potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do okoliczności – sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc”.

Ponieważ pojawiają się wątpliwości: rozporządzenie obowiązuje także w Kościele polskim. Proszę zatem o wzięcie go pod uwagę przy organizacji celebracji.

In Christo,
Dominik Jurczak OP
promotor liturgii

Pełna treść noty na stronie Kongregacji lub tłumaczenie na język polski

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.