„Nie wódź nas na pokuszenie” – nagranie wykładu

W poniedziałek, 22 stycznia w krakowskiej kolegiacie św. Anny odbyła się konferencja „Nie wódź nasz na pokuszenie. O co w tym właściwie chodzi?”. Prowadzący wykład ks. Wojciech Węgrzyniak udzielił głosu m.in. papieżowi Franciszkowi i Benedyktowi XVI, a także Orygenesowi, Cyprianowi i św. Tomaszowi z Akwinu.

Prezentacja do wykładu znajduje się w pliku PDF – autor zaleca słuchanie wykładu z równoczesnym podglądem na prezentację. Wnioski z wykładu, które znajdują się w prezentacji, ale nie znalazły się w wykładzie znajdują się w artykule: Wnioski z wykładu „I nie wódź nas na pokuszenie”.

Na początku grudnia ubiegłego roku media obiegła informacja, że papież Franciszek popiera zmianę tłumaczenia fragmentu modlitwy „Ojcze nasz”. W wywiadzie na temat „Ojcze nasz”, jakiego Franciszek udzielił włoskiemu katolickiemu kanałowi TV2000, papież odniósł się do nowego francuskiego tłumaczenia tej popularnej modlitwy, które trafiło do liturgii z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego, czyli w pierwszą niedzielę Adwentu. „To nie Bóg, ale szatan poddaje człowieka pokusie” – wyjaśnił. Od 3 grudnia francuscy chrześcijanie modlą się: „Nie pozwól, abyśmy weszli w pokusę” (zamiast „Nie poddawaj nas pokusie”).

Na kanwie tych informacji, ks. Wojciech Węgrzyniak rozpoczął dyskusję na swojej stronie i w mediach społecznościowych, w której opowiedział się za dotychczasowym przekładem modlitwy. Wpisy wzbudziły duże zainteresowanie i spotkały się z wieloma komentarzami internautów.

Ks. dr Wojciech Węgrzyniak (ur. 1973) jest księdzem archidiecezji krakowskiej, znanym kaznodzieją i rekolekcjonistą, adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2001-2006 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Biblicum), a w latach 2006-2009 ukończył Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat z nauk biblijnych i archeologii zatytułowany „Lo stolto ateo. Sudio dei Salmi 14 e 53” („Głupi ateista. Studium Psalmów 14 i 53”). Jest autorem wielu książek. Dwukrotnie prowadził rekolekcje Mysterium fascinans. Jego bieżące komentarze można znaleźć na Facebooku oraz na autorskiej stronie www.wegrzyniak.com.

Zobacz także