Niepokalanów: Studium Śpiewu Gregoriańskiego

W dniach 6–8 grudnia 2013 roku w Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbe w Niepokalanowie odbędzie się pierwsza edycja Studium Śpiewu Gregoriańskiego, które jest kontynuacją projektu Wigierskie Spotkania Chorałowe Gregorianum.

Studium organizowane jest przez Stowarzyszenie Clamaverunt Iusti i klasztor w Niepokalanowie, a patronatu udzieliło Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego.

Skierowane jest ono do wszystkich, którym nieobojętne jest piękno liturgii, a szczególnie tworzący ją śpiew. Poprzez wspólną modlitwę i wytężoną pracę nad przygotowaniem wybranych elementów Liturgii Godzin oraz Proprium i Ordinarium Missae II Niedzieli Adwentu, uczestnicy poszukiwać będą Prawdy, Dobra i Piękna.

Patronat nad Studium objęło Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska. Wśród prowadzących znajdą się m.in. ks. prof. dr Kazimierz Szymonik (dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) oraz dr Michał Sławecki (wykładowca chorału na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, magister chori Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.clamaveruntiusti.org.

Zobacz także