Nowa książka o muzyce liturgicznej już w sprzedaży

„PIEŚŃ NOWA CZŁOWIEKA NOWEGO. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”. Taki tytuł nosi nowa książka księdza profesora Jacka Bramorskiego, rektora Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni. Pozycja ukazała się nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku.

W pięciu obszernych rozdziałach autor przeprowadza teologiczno–moralną analizę aspektów muzyki: jako dziedziny aktywności kulturowej człowieka oraz muzyki sakralnej jako takiej. Opiera się na bogatej literaturze podmiotu, a wśród źródeł, co jasno wynika z tytułu rozprawy, dominują dzieła kard. Josepha Ratzingera jako teologa oraz jego nauczanie jako papieża Benedykta XVI. Zarysowując antyczną teorię etosu muzycznego, biblijne podstawy koncepcji muzyki, historię teologiczno–moralnej refleksji nad muzyką oraz kierunki jej rozwoju, ksiądz prof. Bramorski stara się zmierzyć z zaprezentowaniem wyzwań kulturowo–moralnych, przed jakimi dzisiaj staje muzyka.

Autor już we wstępie zdradza, jaki cel przyświecał jego pracy:

„Pozytywną odpowiedzią teologii moralnej na współczesne wyzwania w dziedzinie sztuki muzycznej jest próba sformułowania podstaw chrześcijańskiego etosu artysty muzyka. Etos ten pozwoli dostrzec w pracy artysty muzyka nie tylko profesję, ale także szczególne powołanie. Otrzymany dar talentu muzycznego jest zadaniem i dlatego winien być pomnażany przez twórczy wysiłek i postawę kontemplacji. Tylko wówczas artysta muzyk jako nowy człowiek będzie mógł wyśpiewać swym życiem nową pieśń, stając się we współczesnym świecie autentycznym świadkiem nowego życia w Chrystusie”.

„Problematyka teologiczno–moralnych aspektów muzyki nie była, jak dotąd, szerzej omawiana w polskich i zagranicznych publikacjach naukowych. Dlatego podjęcie tego zagadnienia przez ks. Jacka Bramorskiego stanowi twórczy, oryginalny i cenny wkład nie tylko w rozwój współczesnej myśli teologicznej, ale także badań muzykologicznych. Studium to, wzorem starożytnych i średniowiecznych traktatów, może stanowić swoistą summę z zakresu teologii muzyki, będąc pomocą w dalszych badaniach naukowych i inicjatywach artystycznych nie tylko dla teologów, ale przede wszystkim dla muzyków”. (z recenzji ks. prof. dr. hab. Pawła Góralczyka)

Książka, w cenie 32 zł, jest do nabycia poprzez zamówienie w księgarni Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Zobacz także