Nowe zalecania Watykanu na liturgię Wielkiego Tygodnia 2021

Kongregacja ds. Kultu bożego i dyscypliny sakramentów w związku z trwającą już drugi rok pandemią, w nocie do Biskupów i Konferencji Episkopatów w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia 2021 przedstawiła wskazówki, które mają pomóc Biskupom w wypełnianiu ich zadania, ocenie konkretnych sytuacji i zapewnieniu duchowego doba pasterzom i wiernym w przeżyciu Wielkiego tygodnia – czytamy na stronie Komisji Kultu Bożego KEP.

Pandemia na stałe wywołała już wiele zmian w zwyczajnym sposobie sprawowania liturgii. Jak zauważyła kongregacja, normy i wskazania zawarte w księgach liturgicznych nie są dostosowane do sytuacji kryzysowych jak pandemia. Dlatego też po stronie biskupa czy moderatora liturgicznego w swoim Kościele, leży podjęcie takich decyzji, które pozwolą wiernym jak najowocniej przeżywać liturgię przy jak najlepszym zachowaniu zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne.

Ponadto Kongregacja przypomniała Biskupom o dekrecie wydanym przez tę dykasterię z upoważnienia Ojca Świętego 25 marca 2020 r. (Prot. N. 154/20), w którym zaproponowano pewne wytyczne dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia. Dekret ten jest aktualny również w tym roku – dlatego też zachęciła do ponownego zapoznania się z nim. Zwłaszcza, że w wielu krajach nadal obowiązują ciągle surowe obostrzenia, które uniemożliwiają obecność wiernych w kościele, podczas gdy w innych powraca się do bardziej normalnego sposobu sprawowania kultu.

Jak zauważa Watykan, wykorzystanie mediów społecznościowych bardzo pomogło duszpasterzom w zapewnieniu wsparcia i bliskości swoim wspólnotom w okresie pandemii. Obok tych pozytywnych rezultatów zaobserwowano również aspekty problematyczne. W obchodach Wielkiego Tygodnia sugeruje się ułatwienie i uprzywilejowanie medialnych relacji z uroczystości pod przewodnictwem biskupa, zachęcając wiernych, którzy nie mogą udać się do swojego kościoła, do śledzenia uroczystości diecezjalnych jako znaku jedności.

Ponadto we wszystkich celebracjach, w łączności z Konferencją Episkopatu, należy zwrócić uwagę na pewne szczególne momenty i gesty, zgodnie z wymogami służby zdrowia (por. List Kardynała Prefekta do Przewodniczących Konferencji Episkopatów: „Z radością powróćmy do Eucharystii!”, 15 sierpnia 2020 r., Prot. N. 432/20).

W razie potrzeby można również przenieść Mszę Krzyżma na inny, bardziej odpowiedni dzień. Wskazane jest, aby uczestniczyła w niej znaczna reprezentacja pasterzy, szafarzy i wiernych. W odniesieniu do celebracji Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej zachowują ważność wskazania podane w ubiegłym roku.

Kongregacja zachęciła także do przygotowania odpowiednich pomocy dla modlitwy rodzinnej i osobistej, także z wykorzystaniem niektórych części Liturgii Godzin oraz złożyła także serdeczne podziękowania Biskupom i Konferencjom Episkopatów za ich duszpasterską odpowiedź na szybko zmieniającą się sytuację w ciągu roku.

Fot. na stronie głównej: Joanna Rytter dla Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

ds


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także