Kalendarz Prowincji Polskiej „ad experimentum”

Podczas ostatniego spotkania Rady Prowincji (30 października 2018) ad experimentum został zaaprobowany projekt nowego Kalendarza liturgicznego Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Po ponad 30 latach od zatwierdzenia Kalendarza liturgicznego Polskiej Prowincji  (5 sierpnia 1987) potrzebna była rewizja naszego Calendarium particulare. Wspomniana weryfikacja, a wraz z nią konieczność ponownego zatwierdzenia Kalendarza, spowodowana była nie tylko wprowadzeniem do liturgii nowych świętych i błogosławionych Zakonu Kaznodziejskiego czy przesunięciami zarządzonymi przez Kapituły Generalne (np. wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza zostało przesunięte na 5 maja), ale także zmianami w Prowincji, by wspomnieć nowe klasztory (np. Szczecin, Łódź czy Katowice) lub restrukturyzację Zakonu (np. Wikariat Ukrainy, domy Polskiej Prowincji poza jej terytorium: w Rosji, na Białorusi czy w Australii).

Rewizja Kalendarza liturgicznego zbiega się w czasie z rewizją Kalendarza liturgicznego całego Zakonu Kaznodziejskiego (od czerwca tego roku czeka na zatwierdzenie w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów), która pociągnęła za sobą obniżenie rangi wielu wspomnień (z obowiązkowych na dowolne), dopasowując ponadto celebracje dominikańskie do aktualnego Calendarium Romanum generale. Podobnych rozwiązań doczekały się już inne zgromadzenia czy zakony, jak np. jezuici. Zaaprobowany ad experimentum Kalendarz liturgiczny Polskiej Prowincji stara się – oczywiście, tam gdzie to możliwe – uwzględnić już zaproponowane zmiany.

Warto dodać, że zatwierdzenie Kalendarza liturgicznego Polskiej Prowincji jest niezbędne, by zwrócić się do Generała Zakonu i do Kongregacji z prośbą o zatwierdzenie tzw. „mszału dominikańskiego”, o co, po raz kolejny, upomniała się ostatnia Kapituła Prowincjalna.

Nowy Kalendarz liturgiczny Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego ad experimentum do pobrania w dziale Dokumenty.

Dekret ojca Prowincjała (31 października 2018)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.