Proprium Prowincji Polskiej do Kalendarza Zakonu Kaznodziejskiego

Prowincjał zaaprobował Proprium Polskiej Prowincji do Kalendarza Zakonu Kaznodziejskiego.

Nowe Proprium zostało przygotowane w oparciu o funkcjonujący od 2018 roku Kalendarz zatwierdzony ad experimentum oraz nowy Kalendarz Zakonu Kaznodziejskiego, promulgowany przez Generała Zakonu w 2019 roku. Warto zaznaczyć, że ostatnia aprobata Prowincjała wraz z Radą Prowincji (5 listopada 2020) stanowi konieczny etap, by przesłać do recognitio do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Otwiera to drogę, by przygotować tzw. „mszał dominikański”, o co, po raz kolejny, upomniała się Kapituła Prowincjalna w 2018 roku. Nota bene, ostatnie zatwierdzenie Kalendarza liturgicznego Polskiej Prowincji  miało miejsce ponad 30 lat temu (5 sierpnia 1987)

Nowy Kalendarz Polskiej Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego do pobrania w dziale Dokumenty.

Dekret ojca Prowincjała (6 listopada 2020)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.