Obrzędy Obłóczyn i Profesji dla świeckich dominikanów

Prowincjał, ojciec Paweł Kozacki, wydał dekret, w którym ad experimentum – do czasu ostatecznego zatwierdzenia przez Generała Zakonu – wprowadza wstępną wersję Obrzędów Obłóczyn i Profesji świeckich dominikanów.

Zatwierdzone ad experimentum Obrzędy Obłóczyn i Profesji są fragmentem odnowionego w 1999 roku Rituale Professionis Ritus dotyczącym świeckich Zakonu Kaznodziejskiego. W nowej wersji zrewidowane zostało tłumaczenie, natomiast same Obrzędy zostały dostosowane do zwyczajów fraterni Prowincji Polskiej. Postulowane zmiany mają na uwadze także ujednolicenie liturgii w całej Prowincji. Dekret Prowincjała oznacza, że nowe Obrzędy zastępują poprzednie wersje, oraz, że do czasu zatwierdzenia przez Generała Zakonu, wprowadzone ad experimentum Obrzędy pozostają obowiązujące.

Obrzędy do pobrania w dziale Dokumenty.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.