Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił! Bracia dominikanie rozważają O-Antyfony

Otrzymaliśmy obietnicę, że Mesjasz przyjdzie. Chrześcijańskie wołanie o Jego przyjście nie ma nic wspólnego z rozpaczą, bo wiemy, jak bardzo nasza tęsknota związana jest z nadzieją. Właściwie, nasze pragnienie jest podtrzymywane przez nadzieję, którą dał nam sam Pan Bóg.

Wiemy, że On jest wierny swojemu słowu. Nie możemy się jednak doczekać na powtórne Jego przyjście, dlatego nasza modlitwa się wzmaga.

Proponujemy Wam wspólne przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia. W Adwencie liturgia prowadzi nas przez teksty biblijne związane z obietnicą nadejścia Mesjasza. W ostatnim tygodniu Adwentu Kościół śpiewa tzw. Wielkie Antyfony. Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi Wielkiemu, papieżowi. Malują one ikonę Mesjasza, wyjmując myśli i obrazy z tekstów Starego Testamentu. Mówią o Nim jako o Mądrości (O Sapientia), Adonai, Korzeniu Jessego (O Radix Jesse), Kluczu Dawida (O Clavis Dawid), Wschodzie (O Oriens), Królu (O Rex) i Emmanuelu. Warto zauważyć, że pierwsze litery wezwań w wersji łacińskiej, poczynając od ostatniego do pierwszego, tworzą zawołanie: ero cras, co znaczy jutro przybędę. Próbują zatem nakreślić obraz Chrystusa, który spieszy na spotkanie z nami, a zarazem dają obietnicę: Przybędę jutro.

Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy w ostatnim tygodniu Adwentu. Od 17 grudnia na naszej stronie codziennie znajdziecie komentarz do kolejnej antyfony napisany przez braci studentów z klasztoru krakowskiego (teksty były publikowane w 2013 r. w czasopiśmie „Teofil”). Do każdego komentarza dołączymy tekst antyfony. Mamy nadzieję, że przemyślenia młodych dominikanów przybliżą Wam adwentową tradycję Kościoła oraz pomogą jak najowocniej przeżywać tajemnicę przyjścia Mesjasza.

Mateusz Kosior OP  

Rozważania ukazały się w piśmie braci dominikanów „Teofil”.

Zobacz także