Odświeżyć doświadczenie wiary – recenzja książki: „Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy” bp. Mikołaja Łuczoka OP

Poszukiwania prawdy stanowią jedno z ważniejszych ludzkich wyzwań. Dotyczą nie tylko wielkich myślicieli, lecz przenikają także codzienność i pukają do drzwi naszych powszednich myśli. Można szukać prawd życiowych, można świętej prawdy, można też dążyć do poznania Prawdy, którą uosabiał Chrystus.

Czasem tak doniosłym poszukiwaniom towarzyszy profesorska katedra, klęcznik przed Najświętszym Sakramentem, ale czasem można jej poszukiwać z kubkiem ciepłej herbaty w ręce (czy innego ulubionego napoju), prowadząc, na przykład, „duchową rozmowę” z dominikańskim biskupem Mikołajem Łuczkiem OP.

Ten ostatni sposób proponuje redaktorka pierwszego, ukraińskiego wydania książki ojca Mikołaja, zachęcając w ten sposób nie tylko do biernego odbioru zawartych w niej treści, ale przede wszystkim do spotkania. Do spotkania z myślami autora, ale co istotniejsze, do spotkania Tego, do którego myśli te nieustannie się odwołują, z którego czerpią i do którego prowadzą.

Na różnych etapach

W dwudziestu czterech krótkich rozdziałach dominikański kaznodzieja prowadzi czytelnika przez tematy bliskie codzienności. Podejmuje refleksje – lecz nie snuje obszernych rozważań. W zwartych, syntetycznych tekstach porusza sprawy dotykające człowieka na różnych etapach życia i w różnym miejscu drogi między narodzinami a starością.

Młodego człowieka chce zaciekawić w rozdziale o wyborze własnej drogi życiowej i podejmowaniu odpowiedzialności, o przejmowaniu decyzyjności za siebie z rąk rodziców do rąk własnych. Dojrzalszy czytelnik wyostrzy uwagę przy temacie o rodzicielstwie i relacjach z dzieckiem. A obydwoje mogą spotkać się z zaciekawieniem nad fragmentem o relacji: Ja – inni, która nie pozostając bez związku z tym, jakie relacje panują między rodzicem i dzieckiem, kontynuuje wątek rodziny. Nasuwa się popularne stwierdzenie, że „rodzina to pierwsza, ważna szkoła relacji”.

Dalsze rozdziały prowadzą na inne grunty rozważań. Zatrzymują się w temacie wyzwolenia i wolności, wdzięczności czy nieprzebaczenia. Dotykają zagadnień woli własnej i woli Bożej, ciągłego życia w napięciu i przeciążeniu, czy iluzji w relacjach z Bogiem.

Fundamentalne rozważania

Rozpiętość tematów sprawia, że ich omówienie może wydawać się powierzchowne. Jednak zwięzłe ich potraktowanie wydaje się celowe i sensowne ze strony autora, który nie pragnie snuć kolejnego wykładu o prawdach w życiu chrześcijańskim. Temat przewodni każdego rozdziału, to pewien punkt na drodze rozmowy, jaka może się toczyć wokół omawianego zagadnienia. Poruszane wątki, choć nieco rozporoszone, zamykają się w kręgu fundamentalnych duchowych rozważań.

Ukraiński biskup nie prowadzi nas kroczek po kroczku, długimi schodami, w głąb, w stronę Prawdy, o której wspomina w tytule. Podejmuje kolejne tematy z określonego punktu widzenia, zajmuje wobec nich stanowcze i przemyślane stanowisko. Tym bardziej wartościowe dla czytelnika, im silniej odbije się on od wysnutych stwierdzeń i podąży dalej w stronę własnych refleksji, korzystając z głosu ewangelicznego nauczania ojca Mikołaja. Nauczania konkretnego, ale nienarzucającego się. Rozważania dominikanina, oprócz tego, że są silnie zakorzenione w tradycji nauczania Kościoła, sprawiają wrażenie osobistych, wyrosłych z doświadczeń i refleksji duchownego, i dzięki temu tym bardziej autentycznych.

Interakcja w baśniowym języku

Pięknym ukłonem w stronę wyobraźni czytelnika jest posługiwanie się przez autora obrazowym językiem. Odwołuje się do znanej baśni, przywołuje wspomnienia, czy snuje krótkie opowiadania – przyciąga uwagę, ubarwiając treść rozważań o poglądowe przykłady czy świadectwa. Ponadto nie zadowala się tym, by czytelnik jedynie biernie podchodził do lektury. Jeśli rozmowa z ulubionym napojem w ręce, to tylko wówczas gdy aktywna staja się każda ze stron: autor i czytelnik. Dominikanin osiąga to poprzez proste ćwiczenia skierowane do czytającego. Medytacje przekuwa w wyzwania. Te zaś służą pomocą w przeniesieniu treści rozważań z zadrukowanych stron w prozę codzienności. W pewnym momencie autor zaprzecza wręcz sensowności tylko biernego odbioru.

Jeśli rzeczywistą i wartościową sztuką jest opowiadać o sprawach ważnych prostym językiem, to „wyluzowany i z humorem” snujący swój wywód ojciec Mikołaj nie musi się tej sztuki uczyć od podstaw. Jeśli w prostocie tkwi siła, to wartość tej książki jest nieoceniona. Czasem warto wrócić do fundamentalnych tematów, porzucając rozwlekłe omawianie ich de novo. Tak jak ożywczy potrafi być zimny prysznic o poranku dla kogoś… kto bierze go codziennie, tak medytacje ojca Mikołaja mogą odświeżyć nasze żywe doświadczenie wiary.

Autor: bp Mikołaj Łuczok OP; Wydawca: W drodze; Format: 10 x 18 cm; Oprawa: miękka ze skrzydełkami; Tłumaczenie: Grzegorz Kaczorowski; Liczba stron: 176; Rok wydania: 2021; ISBN: 978-83-7906-426-7

O książce

Ta książka jest duchową rozmową o podejmowaniu codziennych decyzji. Autor dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem odkrycia Prawdy, którą jest Jezus. Wskazuje, że odpowiedzi na nurtujące nas pytania możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Udziela przy tym wielu praktycznych rad: jak żyć słowem Bożym, jak kierować się nim w różnych sytuacjach i każdego dnia dokonywać właściwych wyborów. Medytacje ojca Mikołaja przeznaczone są dla wszystkich, którzy szukają prawdy. Pierwotnie publikowane były w prowadzonej przez niego stałej rubryce „Czas dla duszy”, ukazującej się w chrześcijańskim ukraińskim czasopiśmie dla rodziny „Kana”.

„Wszystko, co zostało napisane w tej książce, jest owocem moich poszukiwań Prawdy i podążania za Nią. Przekazuję Wam moje doświadczenie, żeby mogło ono służyć na Waszej drodze do Prawdy. «I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8,32)”.

O autorze

bp Mikołaj Łuczok OP – urodzony 26 marca 1974 r. w Mukaczewie na Ukrainie – Mykola Petro Luchok OP, Mikołaj (Piotr) Luczok OP, Микола Лучок OP, dominikanin, duszpasterz akademicki i rekolekcjonista, syn Prowincji Polskiej, od 2019 r. ukraiński biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy mukaczewski, biskup tytularny Giru Marcelli.

Zobacz także