Odszedł kardynał Józef Glemp

We środę, 23 stycznia, w wieku 83 lat, zmarł prymas senior kard. Józef Glemp. „Przechodzi do historii Kościoła w Polsce jako piękny przykład otwartości na ludzi i świat” – powiedział abp Józef Michalik.

kard. Józef Glemp (fot. Jakub Szymczuk)Kard. Glemp przez 23 lata, aż do roku 2004, przewodził Konferencji Episkopatu Polski; zastąpił na tym stanowisku kard. Stefana Wyszyńskiego, którego był wieloletnim sekretarzem. Do 2009 r. pełnił urząd prymasa Polski. Stał na czele Kościoła w Polsce w czasach ważnych i trudnych przemian ustrojowych. Przyczynił się do organizacji pielgrzymek Polski papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Był inicjatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki na szczeblu archidiecezji warszawskiej.

„(…) sprawiedliwość, pełna pokornego oddania woli Bożej, była fundamentem jego głębokiej miłości do Boga i człowieka, która była światłem, natchnieniem i mocą w trudnej posłudze przewodzenia Kościołowi w dobie znaczących przemian społecznych i politycznych, jakie miały miejsce w Polsce i w Europie. Ta miłość Boga i Kościoła, troska o życie i godność każdego człowieka sprawiały, że był apostołem jedności, a nie rozłamu, zgody, a nie konfrontacji, wspólnego budowania pomyślnej przyszłości w oparciu o przeszłe, podniosłe i bolesne doświadczenia Kościoła i Narodu. (…) Osobiście bardzo ceniłem jego szczerą dobroć, prostotę, otwartość i serdeczne oddanie sprawie Kościoła w Polsce i na świecie. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie. Niech Pan przyjmie go do swojej chwały!” – napisał dziś w telegramie kondolencyjnym, skierowanym na ręce kard. Kazimierza Nycza, Benedykt XVI.

Kard. Józef Glemp o odwadze świętości:

http://www.youtube.com/watch?v=rxNQ1NZMTgM|image=http://i1.ytimg.com/vi/rxNQ1NZMTgM/1.jpg

Metropolita przemyski, abp Józef Michalik, podkreślił w rozmowie z KAI, że kard. Glemp zawsze był człowiekiem pokornym, niekonfliktowym a współpraca z nim była spokojna i pozbawiona napięć. Ponadto cechowała go głęboka duchowość a także pracowitość, która przejawiała się m.in. w zamiłowaniu do ciągłych studiów i poszerzania wiedzy. Dodał, że polski hierarcha był ceniony przez biskupów z innych krajów, którzy darzyli go głębokim szacunkiem.

„Przechodzi do historii Kościoła w Polsce jako piękny przykład otwartości na ludzi i świat” – zakończył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Kard. Józef Glemp zmarł wczoraj o 21.30 w jednym z warszawskich szpitali.

Uroczystości pogrzebowe Prymasa senior kard. Józefa Glempa potrwają trzy dni, od 26 do 28 stycznia. Kardynał zostanie pochowany w poniedziałek w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela, zgodnie ze swoją wolą, wyrażoną w testamencie. Mszy św. koncelebrowanej przez biskupów polskich i przybyłych z zagranicy oraz duchowieństwa archidiecezji warszawskiej i innych diecezji, będzie przewodniczył  metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, kazanie wygłosi Prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

ls na podst. KAI

Zobacz także